Artemia - występowanie i cykl rozwojowy

Solowce (Artemia salina) są skorupiakami ciepłolubnymi. Żyją w zasolonych wodach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej. W niezliczonych ilościach występuje w Jeziorze Słonym w stanie Utah oraz w Zatoce San Francisco w Kaliforni (USA). Inne miejsca masowego występowania artemii to m.in. Shark Bay (Australia) i Chaplin Lake (Kanada).

Dorosłe osobniki artemii osiągają do 20 mm długości i składają ogromne ilości jajeczek. Jajeczka posiadają grubą osłonkę zbudowaną m.in. z kreatyny i po wysuszeniu tworzą formę przetrwalnikową tzw. cystę. Cysty artemii są bardzo odporne na ekstremalne czynniki zewnętrzne i mogą w tej formie przetrwać od 3 do 5 lat nie tracąc zdolności do rozwoju.
Wysuszone jajeczka bardzo dobrze chłoną wodę i po ponownym uwodnieniu następuje szybki rozwój zarodków. Po 24 godzinach z otoczki jajeczka wydostaje się larwa tzw. nauplius lub inaczej pływik. Właśnie te bardzo maleńkie larwy artemii stanowią doskonały pokarm dla narybku.

Naupliusy przechodzą jeszcze wiele przeobrażeń zanim osiagną postać dorosłą. Kolejne stadia rozwojowe artemii jak i osobniki dorosłe stanowią również doskonały pokarm dla większych ryb.design: KRIKRA